Ειδική διαπαιδαγώγηση

Η ειδική διαπαιδαγώγηση απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου.

Η μαθησιακή αυτή υποστήριξη παρέχεται σε παιδιά που αντιμετωπίζουν μια ή περισσότερες μαθησιακές δυσκολίες.

Με τον όρο «μαθησιακές δυσκολίες» εννοούμε το σύνολο των δυσκολιών εκείνων που αντιμετωπίζει το άτομο κατά την διαδικασία της επεξεργασίας πληροφοριών και, κατ’ επέκταση, της μάθησης.

Οι μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι μύθος, αφορούν ένα μεγάλο ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού και είναι εγγενείς στο άτομο, δηλαδή είναι κάτι που υπάρχει στο άτομο από τη γέννηση του και δεν δημιουργούνται εξαιτίας μιας ανεπαρκούς διδασκαλίας.

Δεν ξεπερνιούνται με τον καιρό, αλλά πιθανόν να αλλάζει ο τρόπος έκφρασής τους ανάλογα με την ηλικία και δεν θεραπεύονται, ακολουθούν τα άτομα σε όλη τους τη ζωή. Ωστόσο, ένα κατάλληλο πρόγραμμα παρέμβασης μπορεί να βελτιώσει και να διευκολύνει αρκετά τη μάθηση ενός παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες. Γι’ αυτό και είναι σημαντική η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση, ώστε το παιδί να λάβει από νωρίς την απαραίτητη βοήθεια.

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθησιακές δυσκολίες αναφέρονται στην δυσχέρεια που παρουσιάζει το άτομο ως προς την ανάγνωση (δυσλεξία), την γραφή (δυσγραφία), την ορθογραφία (δυσορθογραφία), την κατανόηση μαθηματικών εννοιών και την επίλυση αριθμητικών και μαθηματικών πράξεων (δυσαριθμησία), την ακουστική επεξεργασίατην μνήμη αλλά και σε διάφορους άλλους τομείς οι οποίοι διαφέρουν από άτομο σε άτομο.

Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι οι μαθησιακές δυσκολίες δε συνδέονται με χαμηλή νοημοσύνη του ατόμου.

Μερικά από τα συμπτώματα που μπορεί να παρουσιάζει το άτομο, είναι τα ακόλουθα:

 • Καθρεφτική γραφή( 3 αντί για ε)
 • Παράλειψηαντιμετάθεσηή επανάληψη γραμμάτων ή/και συλλαβών κατά την γραφή
 • Πλήθος ορθογραφικών λαθών
 • Δυσανάγνωστη γραφή
 • Παράλειψη τόνωνκαι σημείων στίξεως
 • Μονότονη / συλλαβιστή ανάγνωση
 • Παράλειψη λέξεωνή γραμμάτων κατά την ανάγνωση
 • Δυσκολία στην κατανόησηκαι απόδοση ενός κειμένου

Απευθυνθείτε σε ειδικό παιδαγωγό, αν το παιδί σας:

 • δυσκολεύεται πολύ να διαβάσει, διαβάζει συλλαβιστά ή κομπιάζει, παραλείπει ή προσθέτει λέξεις
 • δεν κατανοεί αυτό που διαβάζει
 • στον γραπτό του λόγο παραλείπει, αντιστρέφει ή αντικαθιστά γράμματα
 • κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη, αν και γνωρίζει τους κανόνες ορθογραφίας
 • τα κείμενα του είναι φτωχά σε λεξιλόγιο και οι προτάσεις του απλές και μικρές
 • η επίδοσή του δεν είναι ανάλογη με τον χρόνο μελέτης στο σπίτι
 • ξεχνάει αυτό που έχει διαβάσει ή δεν μπορεί να το αποδώσει γραπτώς (σε ένα διαγώνισμα του σχολείου)

δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί την ώρα της μελέτης

«Κάθε παιδί είναι μοναδικό και αξίζει μία μοναδική θεραπεία.»

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ