Ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων

Στόχος των ομάδων είναι η εκπαίδευση των παιδιών στις κοινωνικές και συναισθηματικές εκείνες δεξιότητες που κρίνονται απαραίτητες για να μπορούν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στο κοινωνικό περιβάλλον γύρω τους.
Επιδιώκουμε παράλληλα τη γενίκευση δεξιοτήτων που ήδη έχουν διδαχθεί ή διδάσκονται στα ατομικά τους προγράμματα.

Η θεματολογία διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες και το ιδιαίτερο προφίλ της κάθε ομάδας και μπορεί να εστιάζει σε δεξιότητες, όπως:

  • Συζήτηση (π.χ: έναρξη, διατήρηση διαλόγου)

  • Μη λεκτική επικοινωνία (π.χ.: ερμηνεία γλώσσας σώματος)
  • Κοινωνική συμπεριφορά (π.χ.: κοινωνικοί κανόνες σε διάφορες συνθήκες και πλαίσια)
  • Οργάνωση συμπεριφοράς (π.χ.: συγκέντρωση προσοχής, αναμονή σειράς)

  • Συναισθηματική αντίληψη (π.χ.: αναγνώριση, έκφραση, διαχείριση συναισθημάτων)
  • Θεωρία του νου (π.χ.: κατανόηση της οπτικής των άλλων, ενσυναίσθηση)

  • Αυτοαντίληψη (π.χ.: ενίσχυση αυτοπεποίθησης, αυτορρύθμιση)

  • Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων (π.χ.: προσέγγιση ατόμων, έναρξη και διατήρηση φιλίας)

  • Παιχνίδι (π.χ.: ανάπτυξη φαντασίας, δεξιότητες συνεργατικού παιχνιδιού, διαχείριση ήττας)

  • Επίλυση προβλημάτων (π.χ.: διαχείριση συγκρούσεων, εκφοβισμός)

“Κάθε παιδί είναι μοναδικό και αξίζει μία μοναδική θεραπεία.”